مدیریت استرس

مدیریت استرس اولین کار در مدیریت استرس پیدا کردن منشا آن است برای پیدا کردن منشا استرس باید در عادات نگرش و بهانه ها بگردید. یک دفتر استرس برای خود داشته باشید و با هر تجربه استرس آن را یادداشت کنید به این ترتیب بعد از مدتی موضوعات استرس شما مشخص خواهند شد.

اولین کار در مدیریت استرس پیدا کردن منشا آن است

برای پیدا کردن منشا استرس باید در عادات نگرش و بهانه ها بگردید.

یک دفتر استرس برای خود داشته باشید

و با هر تجربه استرس آن را یادداشت کنید

به این ترتیب بعد از مدتی موضوعات استرس شما مشخص خواهند شد.

بنویسید:

-چه چیز باعث استرس شما شده بود- چه احساسی داشتید، جسمی و احساسی

-چه واکنشی نشون دادید-برای بهتر شدن حال خودتون چکار کردید.

انجام تمرین A4 برای مدیریت استرس

Avoid, Alter, Adopt & Accept

اجتناب از استرس بی مورد:

1.نه گفتن را بیاموزید.

2.از افرادی که برای شما استرس ایجاد میکنن اجتناب کند.

3.کنترل محیط اطراف خود را بدست بگیرید.

4.از لیست کارهای خود بکاهید.

شرایط را تغییر بدید:

1.احساس خود را بیان کنید و نشان بدید به جای حبس کردن درون خودتون.

2.به سازش مشتاق باشید.

3.یک برنامه متعادل بسازید.

خود را با استرس وفق بدید:

1.مشکلات را از دید دیگه نگاه کنید.

2.دید بلند مدت داشته باشید(آیا در یک سال دیگه اهمیت داره این موضوع؟).

3.استاندارد های خود را تنظیم کنید(زیادی ایده آلیست نباشید).

4.تمرین شکرگزاری(به چیزهای که در زندگی شاکر هستید فکر کنید).

چیزی که نمیتوانید تغییر بدهید، بپذیرید:

1.سعی نکنید چیزی که قابل کنترل نیست را کنترل کنید.

2.به چالش های بزرگ از دید فرصتی برای رشد شخصی نگاه کنید.

3.بخشیدن را بیاموزید.

4.احساسات خود را به اشتراک بذارید(با کسی که به او اعتماد دارید یا مشاور).

منبع: Helpguide

Photo from narcity