مدیتیشن 5 دقیقه ای هرجا، هر زمان

مدیتیشن 5 دقیقه ای هرجا، هر زمان 1.یک محیط نسبتا آرام پیدا کنید 2.یک تایمر مشخص کنید مثلا 5 دقیقه 3.جایی که راحت هستید مثلا زمین یا روی صندلی بنشینید

1.یک محیط نسبتا آرام پیدا کنید

2.یک تایمر مشخص کنید مثلا 5 دقیقه

3.جایی که راحت هستید مثلا زمین یا روی صندلی بنشینید

4.وضعیت خود را چک کنید، کمر صاف گردن و شانه ها در حالت راحت

5.چشم های خود را ببندید و روی تنفس تمرکز کنید

6.مهمترین چالش تمرکز کردن شما روی تنفس دم و بازدم و تمرکز روی خود شماست

منبع: Lifehack

Photo from pexels