مهم ترین سوالات در مصاحبه (که شما میپرسید)

مهم ترین سوالات در مصاحبه (که شما میپرسید) نقش منفعل در مصاحبه نداشته باشید. پرسیدن سوالات از سمت شما در مصاحبه به همان اندازه پاسخ دادن به سوالات یا حتی بیشتر از آن مهم هست و نشان دهنده عملکرد حرفه ای شماست. چندتا از مهمترین سوالاتی که باید بپرسید رو ببینیم:

نقش منفعل در مصاحبه نداشته باشید.

پرسیدن سوالات از سمت شما در مصاحبه به همان اندازه پاسخ دادن به سوالات یا حتی بیشتر از آن مهم هست

و نشان دهنده عملکرد حرفه ای شماست.

چندتا از مهمترین سوالاتی که باید بپرسید رو ببینیم:

لطفا در مورد فرهنگ سازمانی این شرکت به من بگید؟

فرهنگ سازمانی: بصورت خلاصه و

عام: مجموعه ای از ارزش ها باور ها عادت ها و چشم انداز و… در یک سازمان.

ممکنه بفرماید یک روز معمولی در این عنوان شغلی به چه صورت سپری میشود؟

یک فرد ایده ال برای این موقعیت شغلی از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟

میتونید بعد از این سوال اضافه کنید

“آیا ویژگی الف یا ب رو در من مشاهده کردید؟”

یا “در مورد کدام ویژگی ها متقاعد نشدید؟”

به این شکل فرصت پیدا میکنید با ارائه مدارک و توضیحات توانایی خود را نشان بدید

بزرگترین چالشی که یک نفر در این شغل ممکن است روبرو شود چیست؟

منبع: 5 صبح

Photo from pexels