نکات یادگیری زبان

نکات یادگیری زبان تکرار یادگیری زبان نیاز به تکرار مستمر دارد. به همین علت خواندن 4 ساعت در روز برای 2 هفته نتیجه بخش تر از روزانه 1 ساعت برای 2ماه یا هفته ای یک بار 4 ساعت در 3 ماه است.

تکرار

یادگیری زبان نیاز به تکرار مستمر دارد.

به همین علت خواندن 4 ساعت در روز برای 2 هفته

نتیجه بخش تر از روزانه 1 ساعت برای 2ماه

یا هفته ای یک بار 4 ساعت در 3 ماه است.

فکر کنید

با آن زبان فکر کنید و با خود صحبت کنید.

در ذهن همیشه تمرین کنید.

کلمات را سعی کنید به خاطر بیارید و با آن ها جمله بسازید.

لغت پرتکرار

با یادگرفتن 100 لغت پرتکرار شروع کنید.

و بعد از آن سعی کنید جملات مکالمه متداول را یادبگیرید

لغت جدید

وقتی لغت جدیدی یاد میگیرید

سعی کنید تا زمان زیادی نگذشته چند بار در جمله از آن استفاده کنید

استاد خصوصی

البته استاد خصوصی هزینه بیشتری دارد اما قطعا موثرتر از کلاس است،

برای افرادی که زمان کمتری دارند.

استاد بهتر میتواند روی ضعف های شما تمرکز کند.

سرگرمی

سعی کنید سرگرمی ایجاد کنید،

مثلا اگر به آشپزی علاقه دارید

سعی کنید ویدیو های آشپزی به آن زبان یا دستور های به آن زبان را ببینید.

بازی یکی دیگه از راه های سرگرمی هست.

صحبت کردن و شناختن فرهنگ کشور زبان هدف شما یک راه دیگر

پارتنر

حتما یک پارتنر در سطح خودتون یا بالاتر داشته باشید.

اگر پارتنر شما دوست یا شریک عاطفی شما از افراد نیتیو زبان باشد

قطعا انگیزه شما هم برای یادگیری بیشتر میشود

ناخودآگاه را دست کم نگیرید

افرادی که همزمان با یادگیری زبان،

شروع به گوش دادن به ویدیو ها و فایل های صوتی زبان هدف کردند،

لهجه و قدرت شنوایی بهتری از هم سطح های خود دارند.

منبع: Markmanson

Photo from pexels