خودت رو نجات بده (Unf**k Yourself)

خودت رو نجات بده (Unf**k Yourself) قربانی نباش بر شانست لعنت نفرست.دیگران را سرزنش نکن. شرایط تقصیری ندارند.

قربانی نباش

بر شانست لعنت نفرست.

دیگران را سرزنش نکن.

شرایط تقصیری ندارند.

تقدیر،افراد مشتاق را هدایت و اشخاص بی میل را دنبال خود میکشد.

مشتاق باش!

برای خودت متاسف نباش

تو هرجوری که زندگی میکنی برنده ای.

همین الان هم به خیلی چیزا رسیدی. این قدرت ذهن است که شکست ناپذیر میکند.

زبان و کلامت را تغییر بده

هر کس مشکلات خودش را دارد، و زندگی همیشه آن طور که میخواهیم نیست.

من از پسش بر می آیم! همه مشکلات قابل حل هستند.

من حاصل افکارم نیستم، بلکه نتیجه اعمالم هستم

اگر میخواهی بر ترس غلبه کنی یک جا ننشین و فکر نکن. بلند شو و دست به کار شو.

قدرت تغییر را پرورش بده

تردید جاییست که هر چیز جدیدی در آن رخ میدهد.

از حاشیه امن بیرون بیا. رو به جلو حرکت کن و از قضاوت شدن نترس.

مصمم باش

فکر اینکه افراد موفق خوش شانس بودن رو از سرت بیرون کن

اگر به غیر ممکن بودن اهدافمان فکر نکنیم، کارهای بیشتری انجام خواهیم داد.

منبع: Creativelive

Photo from inspireuplift17

2 Comments

  1. مدت هاس پیج اینستاگرامتون رو فالو و تو کانال تلگرامتون عضو هستم ، مطالب موجود خیلی مفید و آموزنده هستن حتی تو زندگی خودم تاثیرات و تغییرات فوق العاده ای داشته ، وبسایت جدیدتون مبارک باشه .
    پیروز و سربلند باشید

Comments are closed.