شدیدا کارآمد بشید(اثر ایلان ماسک)

شدیدا کارآمد بشید (اثر ایلان ماسک) من میدونم که شما دوست دارید از تمام پتانسیل خود به بهترین شکل استفاده کنید و پولدار بشید، اما وقتی میشینید و کار میکنید، اهمال کاری جزئی از عادت های شما میشه و باز میرسید سر خانه اول خوب اگر میخواید به شدت کارآمد بشید به توصیه های ایلان ماسک توجه کنید:

من میدونم که شما دوست دارید از تمام پتانسیل خود به بهترین شکل استفاده کنید و پولدار بشید،

اما وقتی میشینید و کار میکنید، اهمال کاری جزئی از عادت های شما میشه و باز میرسید سر خانه اول

خوب اگر میخواید به شدت کارآمد بشید به توصیه های ایلان ماسک توجه کنید:

برنامه ریزی و زمانبندی کنید

اگر کنترل زمان را بدست نگیرید، متوجه میشید که زمان درحال کنترل شماست.

ایلان ماسک روز خود را به بلاک های زمانی 5 دقیقه ای برنامه ریزی میکند.

نگران نباشید شما مجبور نیستید در این سختگیرانه عمل کنید اما همین که بدانید هر ساعت باید چه کنید، کافی است.

زمانی که شما خود را موظف به انجام یک برنامه نگه میدارید، بهانه آوردن برای اهمال کاری سخت میشود.

اهداف بلند پروازانه ایجاد کنید

اگر همیشه به دایره امن خود بچسبید هیچوقت نخواهید فهمید که شما توانایی انجام کار های بیش از آن هم دارید.

اولین قدم اثبات ممکن بودن آن است، سپس احتمالا رخ خواهد داد.

ایلان ماسک

اگر یک کاری مثلا یک ساعت زمان میبرد،

سعی کنید در 30 دقیقه آن را به پایان برسانید،

حتی اگر در ابتدا نتوانید، شما یک عادت کاری کارآمد را پرورش دادید

یا اگر تارگت فروش خاصی مشخص کردید،

آن را افزایش بدید، باز هم ممکنه به آن نرسید اما به سرعت راه های رسیدن به هدف اصلی خود را پیدا میکنید.

من فکر میکنم مردم عادی هم میتوانند خارق العاده باشند.

ایلان ماسک

و من بدون اینکه شما را بشناسم، میتوانم بگویم،

سرنوشت شما رسیدن به بهترین چیز ها در همه جنبه های زندگی است.

منبع: Medium

Photo from ciol