فاکتور های اصلی موفقیت

فاکتور های اصلی موفقیت از نظر من فرد موفق کسی هست که به چیزی که مشخص کرده انجام بده رسیده. مثلا مادری که میخواسته مادر خوبی باشه. ولی فرقی نداره شما چطور تعریفش کنید، این 3 فاکتور که در ادامه میگم همیشه وجود داره:

از نظر من فرد موفق کسی هست که به چیزی که مشخص کرده انجام بده رسیده.

مثلا مادری که میخواسته مادر خوبی باشه.

ولی فرقی نداره شما چطور تعریفش کنید، این 3 فاکتور که در ادامه میگم همیشه وجود داره:

استمرار

با فکر به هدف اصلی زندگی به خواب برید و با همون فکر بیدار بشید.

وقتی همیشه به چیزی که میخواید فکر کنید قطعا بدستش میارید.

موضوع اینه که ما اغلب چیز اشتباه رو دنبال میکنیم،

وقتی فقط به پول فکر کنید، ممکنه برای رسیدن به اون بهای سنگینی بدید،

به جای اون به چیزی که شما رو به پول میرسونه فکر کنید،

به چیزی که تحت کنترل شماست،

مثلا هدف من اینه که نویسنده بهتری بشم، هدفم یادگرفتنه.

هوش اجتماعی

یک ارتباط بین همه چیز و همه کس وجود داره.

برای اینکه از این ارتباط بتونید به درستی استفاده کنید ناچار به دونستن هوش اجتماعی هستید.

هوش اجتماعی یعنی توانایی شناخت خودمون و افرادی که با اونها کار میکنیم.

تواضع

یکی از بدترین ویژگی ها، تعصب و خودبزرگبینیه.

اگر شما فکر میکنید همه چیز رو میدونید،

به بازخورد ها گوش نمیدید و لجباز و یک دنده هستید فکر نمیکنم ادم موفقی باشد.

وقتی از دیگران می آموزید، نتنها سریعتر یادمیگیرید، بلکه به فرد بهتری هم تبدیل میشید.

خوب حقیقتش هدف این نوشته این نبود که لیست از فاکتور های موفقیت رو بگه.

موفقیت یک موضوع ذهنی هست.

اما پیچیده نیست.

ما موفقیت رو با مقایسه خودمون با بقیه پیچیده میکنیم.

به جای دنبال کردن تعریف خودمون از موفقیت،

تعریف دیگران را زندگی میکنیم و به همین خاطر فکر میکنیم موفق نیستیم.

منبع: Forbes

Photo from wday