شش دلیل برای صبح زود بیدار شدن

پنج صبح بیدار شدن چطور به من کمک کرد دو زبان خارجی یادبگیرم، برنامه‌نویس بشم، این صفحه رو مدیریت کنم و

پنج صبح بیدار شدن چطور به من کمک کرد دو زبان خارجی یادبگیرم، برنامه‌نویس بشم، این صفحه رو مدیریت کنم و

این چند ساعتی که بدست میارید کمک میکنه کارا رو انجام بدید، درست قبل از اینکه کارای دیگه شروع بشه

انجام شدن تعدادی از وظایف در ابتدای روز باعث میشه در تمام روز با انگیزه باقی بمونید

سحرخیزی به شما کمک میکنه بهتر فکر کنید که این باعث پیشرفت کارای شما میشه

به شما مهارت های وقت‌شناسی و تادیب نفس آموزش میده

سحرخیزی تاثیر زیادی روی افزایش سلامت و بهتر شدن وضعیت خلق و خوی شما داره

شما میتونید بدون هیچ حواسپرتی به کاراتون برسید