جستجو

Category Archives: کوتاه و مفید

چیزایی که آرزو میکردی 10سال پیش میدونستی
پذیرش به معنی ادامه دادن است، فقدان پذیرش با خود چرخه‌های بیهوده به همراه داره
روابط سالم داشتن یک مهارت است که به تمرین و چارچوب نیاز دارد
رفتار دیگران با شما بازتابی از احساس آنها نسبت به خودشان است
7 پشیمانی بزرگ
زمان زیادی از زندگی را صرف ترس ها و نگرانی کردند-
تجارب هیجان انگیز کافی نداشتن (در دایره امن ماندن)-
به مدت طولانی در شرایط بد ماندن (در کار نامناسب/رابطه اشتباه)-
با پول هوشمندانه رفتار نکردن-
سبک انگیزه تو کدومه؟
انگیزه فیزیولوژیکی
ساده ترین نوع انگیزه برای فراهم کردن نیاز های اولیه
دستاورد
انگیزه ای که در ازای انجام کاری به پاداش میرسیم، مثلا کم کردن وزن
نگرش
انگیزه ایست برای تغییر فکر و احساس خود یا دیگران
مثلا سخنرانان انگیزشی
حقیقت های پارادوکسی زندگی
هرچه بیشتر برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تلاش کنی، کمتر موثر خواهی بود
چیزی که بخاطرش از دیگران متنفرید، احتمالا همان چیزیست که در درون خود نمیپسندید
افرادی که اعتماد نمیکنند، قابل اعتماد نیستند
اگر احساس شکست کردی، یادت نره
تو در مسیر درست برای رسیدن به پتانسیل کامل خودت هستی
هر شکست با خود درسی به همراه داره، تو فقط باید برای یادگرفتن اون مشتاق باشی
تو داری به آدم قویتری تبدیل میشی
در هر شکست تو ممکنه مجبور به گرفتن تصمیمات جدید و اجرای برنامه های جدید بشی
روتین زندگی تو دگرگون میشه و این به تو یادآوری میکنه که میتونی از پس چه کارهایی بر بیای