Tag تغذیه

چند پیشنهاد برای روتین عصر

چند پیشنهاد برای روتین عصر
Self Care ...به خودتون برسید، مراقبتهای پوستی، نظافت شخصی ژورنال و برنامه ریزی دوره های آموزشی دوره های مختلف راه خوبی برای پیدا کردن علایق و تجربیات مفید است

سرگرمی برای 5صبحیا

سرگرمی برای 5صبحیا
.برد گیم یا بازی های رومیزی .ریچارد برانسون شطرنج بازی میکند .بیل گیتس به بازی بریج علاقمند است .نواختن ساز موسیقی .وارن بافت اوکوله له مینوازد

روتین صبح با رونالدو

روتین صبح با رونالدو
ساعت 6:30 صبح .با تمرین روز او شروع میشود .ساعت 8 صبح 90 دقیقه چرت میزند .ساعت 9:30 صبحانه : گوشت و پنیر، ماست و آبمیوه

عادت هایی برای سالمترین زندگی

عادت هایی برای سالمترین زندگی
.من بطور منظم ورزش میکنم، غذای سالم میخورم و آب فراوان .سعی هم میکنم 7-8 ساعت بخوابم !اما من سالم ترین زندگی رو دارم؟ نه ولی همیشه برای داشتنش تلاش میکنم .برای اینکه جسمی و ذهنی قوی باشید، باید تحقیق کنید

روتین روزانه با جف بزوس

روتین روزانه با جف بزوس
روتین روزانه با جف بزوس خواب کافی اولویت او قرار دارد. من شب زود میخوابم و صبح زود بیدار میشوم. معتقد است بطور طبیعی از خواب بیدار شود. من همیشه 8 ساعت میخوابم به جز مواقعی که در سفر باشم

فعالیت های صبحگاهی

فعالیت های صبحگاهی
فعالیت های صبحگاهی ورزش و حرکات کششی. مدیتیشن، یوگا، مایندفولنس. بیدار کردن مغز با فعالیت هایی مثل مرور لغات، بازی فکری، مطالعه، تخلیه افکار، نقاشی.