جستجو

Tag Archives: تغذیه

روتین روزانه با جف بزوس
روتین روزانه با جف بزوس
خواب کافی اولویت او قرار دارد. من شب زود میخوابم و صبح زود بیدار میشوم. معتقد است بطور طبیعی از خواب بیدار شود. من همیشه 8 ساعت میخوابم به جز مواقعی که در سفر باشم
فعالیت های صبحگاهی
فعالیت های صبحگاهی
ورزش و حرکات کششی.
مدیتیشن، یوگا، مایندفولنس.
بیدار کردن مغز با فعالیت هایی مثل مرور لغات، بازی فکری، مطالعه، تخلیه افکار، نقاشی.
روتین صبح با اپرا وینفری
روتین صبح با اپرا وینفری
اپرا بین ساعت 6-6:20 صبح بدون زنگ ساعت بیدار میشه،
اون به ساعت بدنش تکیه میکنه تا در بهترین زمان بیدار بشه.
اسپرسو مورد علاقش با شیر و فندق رو درست میکنه.